İlgi Alanları

Koruyucu Akciğer Sağlığı

Koruyucu sağlık, akciğer sağlığını korumak için alınabilecek önlemleri içerir: doğru aşılama, kronik hastalıkların yönetimi, psikolojik destek, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, düzenli uyku ve bağışıklık desteği.

KOAH

KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken tanı, uygun tedavi ve pulmoner rehabilitasyon ile hastalık seyri değiştirilebilir. Son yıllarda kronik bronşit alt tipinde başarılı sonuçlar elde edilen BALON UYGULAMASI, umut vadeden bir yöntemdir, hastaların mücadelesine güç katmaktadır.

Astım ve Alerji

Alerji tanı ve tedavisi çocukluktan erişkinliğe önemlidir, çünkü allerji birçok sistemi etkiler. Alerji testleri (cilt ve kan testleri) ve evde yaşam alanlarında allerjen tespiti ve temizliği önemlidir. Astım tanı ve tedavisi de bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Bulaşıcı Solunum Hastalıkları İle Mücadele

Solunum yolları enfeksiyonları, savunma sistemi zayıf gruplarda ciddi riskler oluşturabilir. Bu enfeksiyonlar arasında tüberküloz (verem), kuş gribi (H5N1, H7N7), influenza A/B, domuz gribi (H1N1), MERS-CoV, COVID-19 ve Lejyoner hastalığı (klima hastalığı) bulunur.

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Akciğer bağ dokusu hastalıkları, genellikle nefes darlığı ile ortaya çıkar ve akciğer kireçlenmesi, sarkoidozis, bağ dokusu hastalıkları (SLE, RA, Sjögren Hastalığı) ve ilaç reaksiyonlarını içerir. Hastaların takipleri, çeşitli testlerle planlanarak yürütülür.

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri, tüm kanserlerin yüzde 12-16'sını oluşturur ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 17-28'inden sorumludur. Erken tanı, tedavi ve psikolojik destek önemlidir. Torasentez ile akciğerlerdeki sıvı boşaltılabilir. Tedavi sırasında bronkoskopik işlemlerle (argon, kriyoterapi, stent uygulaması) hava yolu açıklığı sağlanabilir.

Pulmoner Emboli

Sinsi ölümdür, akciğer embolisi. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Her yaş grubunu tehdit eden bir hastalıktır. Tanı, tedavi (oral ilaç tedavisi, iğne tedavisi, ve damardan pıhtı eritici uygulama) ve takibi önemlidir.

Geçmeyen / Kronik Öksürük

4 hafta üzerinde devam eden her türlü öksürük, kronik öksürüktür. Reflü, sigara ve allerji başı çekse de kronik öksürüğün çok sayıda sebebi vardır. Uzun tetkik listelerinden önce, sağlıklı alınan anamnez çoğunlukla sonuca ulaşmayı başarıyor.

Geriatrik Hastalık ve Evde Bakım

Yaşlılarda basit bir enfeksiyon bile ciddi sonuçlar doğurabilir ve ilaç etkileşimleri riski yüksektir. Enfeksiyon belirtileri gençlerdekine göre daha belirsiz olabilir ve özellikle evde bakım gerektiren yaşlılar için şikayetler kolayca gözden kaçabilir. Bu nedenle, yaşlıların bakımı özel bir hekimlik gerektirir çünkü onlar bizim için son derece değerlidir.